Grip op uitvoering: procesmanagement


Optimale processen

In iedere organisatie lopen tientallen processen door elkaar. Al deze processen zijn - als het goed is - zo ontworpen dat iedere activiteit waarde toevoegt voor het eindresultaat: een goed product of dienst en een tevreden klant. LOOV Advies brengt met gericht procesmanagement samenhang aan in uw bedrijfsprocessen. Zo heeft u inzicht en overzicht en bereikt u een beter resultaat.

 

 

Het beschrijven van processen is nuttig als de organisatie en medewerkers ervan overtuigd zijn, dat inzicht hebben in processen noodzakelijk is. Processen beschrijven met de gebruikelijke Microsoft oplossingen is tijdrovend en leidt vaak niet tot het verwachte rendement. Om te processen blijvend te borgen en om grip op de organisatie te hebben in de uitvoering, gebruiken we vaak Mavim om processen te beschrijven. Sneller in het modelleren, en veel handiger om de samenhang te zien en verspillingen te vermijden. Henk Loos heeft als solution partner van Mavim veel ervaring in leiden van veranderprojecten op het gebied van Procesoptimalisatie.

 

 Kwaliteit als middel

Kwaliteitsmanagement gaat vooral over het creëren en behouden van een optimale prestatie voor uw klanten. Met andere woorden: zorgen dat uw bedrijfsprocessen, veilig, verantwoord en rendabel verlopen. Speciaal bij veranderingen is kwaliteitsmanagement hét middel om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsprocessen effectief zijn.

 

LOOV Advies ondersteunt

 

  • met het vertalen van uw visie naar heldere en slanke uitvoeringsprocessen.
  • met het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem
  • met het opzetten van interne auditstructuur om kwaliteit naar de werkvloer te brengen. 
  • met het integreren van kwaliteit en de planning- en controlcyclus van uw organisatie.

 

Lean met de V van Verbinden

LOOV Advies ontwikkelde een unieke eigen aanpak: LEAV. De LEAV -aanpak is gebaseerd op de Lean-managementfilosofie. Waar Lean gericht is op het realiseren van een optimale bedrijfsvoering die maximale waarde toevoegt voor de klant en minimale verspilling in de weg daarnaar toe, daar voegt LEAV een belangrijke extra component toe: Verbinding. LEAV vertrekt vanuit de waarde van de medewerker voor de organisatie en de verbinding die de medewerker heeft met de werkzaamheden en de klant.

  

De LEAV aanpak steunt op vijf pijlers. Op de website van LEAV lees je meer over de aanpak.  Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl