Alucol: duurzame inzetbaarheid als basis voor klantgericht werken

Frank Veelenturf, Managing Director Alucol :  “Met de LEAV aanpak hebben we in een korte tijd onze belangrijkste knelpunten boven water gekregen. Door de combinatie met de transformatie coaching merken we direct dat de samenwerking verbetert en een team ontstaat dat  anders omgaat met verstoringen en aanpassingen beter en sneller in de samenhang gaat oplossen”Het bedrijf

Het familiebedrijf Alucol is opgericht in 1971 en is gevestigd in het Limburgse Neer.  In 2015 is Alucol onderdeel geworden van de Zwitserse holding BWB. De core-business van het bedrijf is anodiseren en kleuren van aluminium. 

 

Probleemstelling Alucol

Alucol speelt in op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  Het productieproces is een elektrochemisch en arbeidsintensief proces dat een goede afstemming vereist is tussen alle afdelingen van en haar klanten.  Alucol zocht een aanpak waarin medewerkers centraal staan en klanten centraal stelt. 

 

De LEAV aanpak

Het vertrekpunt in de LEAV aanpak is de klant en op welke wijze de klant de beste waar krijgt voor zijn geld. De uitdaging ligt bij Alucol in het vertalen van de vraag de klant naar een klantenspecificatie en uiteindelijk geanodiseerd aluminium in uiteenlopende kleuren voor de eindgebruiker. Elke klant heeft andere eisen, kleuren en laagdiktes.  Alle medewerkers in het verkoop en productieproces zijn bepalend voor de het resultaat van dit uiterst complexe elektrochemische proces. Het is daarom dat bij de LEAV aanpak de nadruk ligt op een optimale samenwerking met elkaar in de hele keten. 

 

Wat doen we?

Eveline Lindic en Henk Loos begeleiden het MT en de diverse werkgroepen. 

·       Gemeenschappelijk kader creëren met de LEAV aanpak

·       Verbeteren van de samenwerking tussen de diverse disciplines

·       Creëren van begrip voor elkaar en elkaars processen.

·       Samenhang en inzicht verhogen door in kaart brengen van primaire en ondersteunende processen.

·       Procesoptimalisatie en elimineren van verspillingen 

·       Begeleiding van multidisciplinaire verbeterteams bij de implementatie van LEAV

·       Transformatie coaching van medewerkers vanaf directie tot aan productie.

 

  

De resultaten: Najaar 2018 

De gekozen aanpak is in het bijzonder gericht op de samenwerking tussen de medewerkers van Alucol. In bijna alle gevallen is de expertise hoog en is veel kennis aanwezig. De nadruk ligt op het effectief communiceren met elkaar en het overdragen van kennis.

In het voormalig familiebedrijf zijn de lijnen kort en worden beslissingen snel genomen. Met de LEAV aanpak leren medewerkers om de klantenwens nadrukkelijker te formuleren.  Historisch gegroeide besluitvorming wordt omgezet duidelijke afspraken en slanke klantprocessen.  Ook worden alle ondersteunende processen onder de loep genomen.  Hoe kan de medewerker meebewegen bij een organisatie die zich transformeert van een familiebedrijf met informele regels, naar een moderne organisatie die snel en adequaat op de klantenwens inspeelt.  Individuele en groeps-coaching van medewerkers zetten medewerkers beter in hun kracht. In verbeterteams ligt de aandacht op procesoptimalisatie en het LEAV maken van de processen. 

Download
ESF eindrapport Alucol
Het eindrapport voor de ESF rapportage beschrijft hoe Alucol de ommezwaai maakt naar de klantgerichte
organisatie die in staat is om de markt en klantvragen om te zetten in een flexibel productieproces, die snel kan inspelen op de
klantenvraag en die een hoge kwaliteit kan realiseren.
ESF Rapportage Alucol 2018.pdf
Adobe Acrobat document 451.9 KB

Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl