Samenhang vergroten ... prestaties verbeteren

 

LOOV Advies helpt organisaties beter te presteren.

De aanpak van LOOV Advies richt zich op drie pijlers: Mens, Proces en Informatie.

Door met aandacht voor uw medewerker te werken aan een optimale bedrijfsvoering, die goed ondersteund wordt met werkende systemen ontstaat een krachtige organisatie die zich ten volle richt op wat werkelijk belangrijk is: gemotiveerde medewerkers en tevreden klanten.

 


Grip op uitvoering

Uw bedrijfsprocessen moeten zodanig ondersteunen dat zij ook echt waarde toevoegen voor de klant: een goed product of dienst en een tevreden klant.

 

Hoe zorgen we ervoor dat we grip hebben op de uitvoering zonder dat we onnodig controleren en registeren?

Mensen verbinden

Veranderen in organisaties is mensenwerk. LOOV richt zich op de verbinding die nodig is om medewerkers te laten bewegen en om de transformatie compleet te maken. 

 

Hoe motiveren we medewerkers om te werken vanuit het hart en tegelijkertijd effectieve dienstverlening te leveren?

 

Informatie met waarde

Informatiesystemen zijn complex en vaak ervaren medewerkers de systemen als verspilling die het werk vertraagt.

 

  

Hoe richten we systemen in die de medewerker en daarmee de klant ondersteunt?  


Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl