Tools voor de arbeidsmarkt

Participatie framework voor de uitvoering bij gemeenten en arbeidsmarkt organisaties

Hoe kunnen gemeente en uitvoerders ervoor zorgen dat burgers goed begeleid worden in het vinden en houden van betaald werk.

In het boek All@Work is een doeltreffende aanpak uitgewerkt. LOOV Advies ontwikkelde op basis van best practices in Mavim het framework dat gemeenten, SW-bedrijven en fusieorganisaties ondersteunt bij de effectieve inrichting en uitvoering van het participatieproces. 

 

LOOV Advies en de Processpecialisten ondersteunen met inhoudelijke kennis  bij de implementatie van procesgericht werken bij uitvoerders van de Participatiewet.  

Deze video geeft een inkijkje in het Participatiewet framework.  Boek All@Work | Participatieve Arbeidsintegratie

Het boek All@Work is geschreven om uitvoerders van de Participatiewet te ondersteunen bij een succesvolle implementatie ervan.  Participatieve arbeidsintegratie is de aanpak die hierin beschreven is. De eigen inzet van de burger speelt hierin een belangrijke rol. Deze wordt gecombineerd met een zakelijke, dienstverlenende en op lean gebaseerde inrichting van het bedrijfsproces.


Gouden Leestip: All@Work

De aanpak voor participeren naar vermogen

1 februari 2021

Elfriede Boer, Directeur van participatiebedrijf Rivierenland kiest het boek All@Work als gouden leestip. 

 

Waarom heb je All@Work als gouden leestip gekozen?

"Bij Werkzaak Rivierland helpen we mensen aan passend werk en dragen er zorg voor dat ze dat houden. Als het nodig is, ondersteunen we bij het aanvragen van een uitkering of het wegwerken van schulden. Iedereen heeft een talent, al is dat niet altijd voldoende ontwikkeld of gestimuleerd. Daarom vind ik de term 'afstand tot de arbeidsmarkt' niet passend. Het gaat erom dat mensen kunnen meedoen op een manier die binnen hun bereik ligt. Dat is ook meteen de kern van het boek."

Klik hier om het hele artikel op nu.nl te lezen. Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl