Tools voor de arbeidsmarkt


Participatie framework voor de uitvoering bij gemeenten en arbeidsmarkt organisaties

Hoe kunnen gemeente en uitvoerders ervoor zorgen dat burgers goed begeleid worden in het vinden en houden van betaald werk.

In het boek All@Work is een doeltreffende aanpak uitgewerkt. LOOV Advies ontwikkelde op basis van best practices in Mavim het framework dat gemeenten, SW-bedrijven en fusieorganisaties kan ondersteunen bij de effectieve inrichting en uitvoering van het participatieproces. 

Deze video geeft een inkijkje in het Participatiewet framework.  Boek All@Work | Participatieve Arbeidsintegratie

Het boek All@Work is geschreven om uitvoerders van de Participatiewet te ondersteunen bij een succesvolle implementatie ervan.  Participatieve arbeidsintegratie is de aanpak die hierin beschreven is. De eigen inzet van de burger speelt hierin een belangrijke rol. Deze wordt gecombineerd met een zakelijke, dienstverlenende en op lean gebaseerde inrichting van het bedrijfsproces.Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl