Trabajo

In 2008 werd het leer-werkbedrijf, Trabajo, door Ergon en de gemeente Eindhoven bedacht en opgezet.  LOOV Advies ondersteunde hieraan met een procesaanpak die de uitvoering ondersteunde bij het realiseren van de uitstroomdoelstellingen. WWB'ers is drie maanden opleiden, bemiddelen en laten

uitstromen bij externe werkgevers. LOOV Advies verzorgde ook de implementatie van de informatievoorziening en het kwaliteitssysteem.

 

De Risse, Weert

De Risse Groep uit Weert is een sociale werkvoorziening. De Risse Groep wilde steviger inzetten op het ontwikkelen van mensen en het verbeteren van de begeleiding daarvoor. LOOV Advies legde de arbeidsontwikkelingprocessen overzichtelijk vast in het kwaliteitsmanagementsysteem. Het resultaat is een - voor iedereen toegankelijk en werkbaar - digitaal kwaliteitshandboek in Mavim en een verbeterde interne en externe communicatie.


Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl