Publicatie All@Work

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Over de uitvoering van de Participatiewet is het boek All@Work geschreven. Centraal staat de aanpak met de naam participatieve arbeidsintegratie. Het is onze overtuiging dat deze aanpak zorgt dat de Participatiewet ook echt banen oplevert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

nieuwe aanpak

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Over de uitvoering van de Participatiewet is het boek All@Work geschreven. Centraal staat de aanpak met de naam participatieve arbeidsintegratie. Het is onze overtuiging dat deze aanpak zorgt dat de Participatiewet ook echt banen oplevert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Lean met de V

Lean Werken is noodzakelijk, maar wel met de noodzakelijke verbinding tussen uitvoerder, gemeente, burger en werkgever om te zorgen dat doelmatig het participatieproces wordt uitgevoerd. In het boek wordt de koppeling naar de dagelijkse praktijk gemaakt in de praktijkcase van de regio ‘All@Work’.

over de schrijvers

Tom de Haas, Jan van der Hidde, Angela Linders en Henk Loos hebben uitgebreide ervaring op het terrein van arbeidsintegratie. Met een bedrijfskundige insteek van arbeidsontwikkeling worden concreet en specifiek in All@Work uitgewerkt op welke wijze het respecteren en versterken van de eigen inzet van deelnemers bijdraagt aan hun ontwikkeling en aan het beoogde resultaat: werk.

 

 


Video impressie over de implementatie van het Participatiewet framework bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  henk@loovadvies.nl