Mavim Participatie Proces Model voor uitvoerders van de Participatiewet

Fragment uit Participatie Proces Model

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Voor zowel gemeenten als uitvoerings- en arbeidsmarktorganisaties,

SW-instellingen en sociale diensten heeft de invoering van deze wet nogal wat voeten in de aarde gehad. Een recentelijke evaluatie van het Ministerie van SZW heeft uitgewezen dat de beoogde doelstellingen nog lang niet zijn behaald. Voor alle betrokken instanties is er dan ook nog een flinke kwaliteitsslag te maken. Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet

heeft LOOV Advies op basis het boek All@Work | De aanpak naar Participeren naar vermogen, het Participatie Proces Model

in MAVIM ontwikkeld. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met het vormgeven en modelleren van het nieuwe participatieproces. 

  • Het Participatie Proces Model ondersteunt de praktische uitvoering door betrokken instanties door middel van:
  • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende operationele proces van ketenpartners worden
  • gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
  • Aantoonbaarheid van de meerwaarde van operationele processen;
  • Inzicht in het ICT-informatielandschap en de in gebruik zijnde ICT-applicaties;
  • Ondersteuning van de operatie met het reorganiseren van het administratieve participatieproces;
  • Uitvoering van risicoanalyses en borging van de uitvoering;
  • Het creëren van draagvlak voor de medewerkers van de uitvoerende partijen.

 

Het Participatie Proces Model draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

 


Het procesmodel is ontwikkeld in de BPM software van Mavim In het model zijn de primaire processen uit het participatieproces overzichtelijk gemodelleerd. Zo ontstaat inzicht in de methoden, werkwijzen en uitvoering voor de uitvoerders van de Participatiewet en kan de aandacht liggen op het optimaliseren van werkprocessen en het elimineren van verspillingen zoals dubbel werk, onlogische werkprocessen, administratieve ballast e.d.

 

Download en lees de factsheet of whitepaper en ontdek waar de voordelen van het model in uw organisatie liggen.

Aanpak Participatiewet bij Laborijn in Doetinchem

Laborijn combineert het Participatieprocesmodel met de LEAV aanpak. 


Film over de implementatie van het Participatie procesmodel bij Laborijn

Contact

Sint Gerardusplein 21

5644 NG Eindhoven

m: 06 12 74 95 99

e:  info@loovadvies.nl